«Εμφύλιος» στον Ερυθρό Σταυρό Κομοτηνής

Posted: 26 Νοεμβρίου 2008 in ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

mitrkoppit1312008

Παραιτήθηκε από την Προεδρία του
ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ύστερα από 34 χρόνια

• Αιτία, η ελλιπής συμπαράσταση της Κεντρικής Διοίκησης του Ερυθρού Σταυρού, τα πολλά προβλήματα λειτουργίας του και αφορμή η έκδοση του βιβλίου της κ. Κουτλογεωργίου
Σκοπός της Κεντρικής Διοίκησης να διορίσει νέο πρόεδρο και να κάνει τον κ. Δαμασκηνό Επίτιμο Πρόεδρο, θέση την οποία αρνείται ο Μητροπολίτης

Τα αποτελέσματα του «εμφυλίου» που μαίνεται εδώ και δύο περίπου χρόνια στις τάξεις του Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής, μεταξύ των μελών του Συμβουλίου του Τμήματος και μειοψηφίας, εθελοντριών κυρίως, έγιναν την Τετάρτη (26/11) ορατά με την παραίτηση του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνού από την Προεδρία του Παραρτήματος Κομοτηνής, της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου αλλά και περισσότερων από 30 εθελοντριών.

Ο κ. Δαμασκηνός, με επιστολή που απέστειλε προς την Κεντρική Διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού, και την οποία δημοσιοποίησε προς τα τοπικά ΜΜΕ, εξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν προς αυτήν την απόφαση. Οι δύο κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής είναι η ελλιπής συμπαράσταση της Κεντρικής Διοίκησης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού, η αποδιοργάνωση του Τμήματος και η υπολειτουργία του, ενώ αφορμή στάθηκε η απόφαση εθελοντριών να προχωρήσουν σε έκδοση βιβλίου, η παρουσίαση του οποίου έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2008, για τη δράση τους, χωρίς την ενημέρωση και απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Η επιστολή του κ. Δαμασκηνού αναλυτικά έχει ως εξής :

Διακονήσαντες επί 34ετία στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό υποβάλλουμε μέσω της παρούσης, μετά πολλής λύπης, την παραίτησή μας εκ του αξιώματος του Προέδρου του Παραρτήματος Κομοτηνής για τους εξής δύο σοβαρούς λόγους :

1. Ενώ επανειλημμένως ζητήθηκε από την Διοίκηση του Τμήματος η συμπαράσταση της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση πιεστικών αναγκών για προσωπικό και για την λειτουργία και τις δραστηριότητες του Τμήματος, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση εκ μέρους αυτής.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να στερείται σήμερα το Παράρτημα, διαχειριστή, γραμματέως και εκπαιδεύτριας. Το εκπαιδευτικό έργο ανατέθηκε στις εκπαιδεύτριες Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης. Αλλά, όμως, η μεν της Αλεξανδρούπολης είναι έγγαμος μητέρα τριών ανήλικων παιδιών και δεν δύναται εκ των πραγμάτων να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κομοτηνής, η δε της Ξάνθης είχε την δυνατότητα να έρχεται δύο μόνο ημέρες τον μήνα, κάτι το οποίο τυγχάνει ανεπαρκές για τις υφιστάμενες ανάγκες. Ούτε ενώ υπήρχαν 15 εθελόντριες με πολύ ζήλο προς εκπαίδευση, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

2. Από τις αρχές του παρελθόντος έτους είχαμε διαπιστώσει δυσχέρεια στη συνεργασία των μελών του Συμβουλίου του Τμήματος λόγω προσωπικών αντιθέσεων και είχαμε ενημερώσει περί αυτού την Κεντρική Διοίκηση. Συγκεκριμένα, μία μικρή μειοψηφία του Συμβουλίου είχε αντιδικία με την πλειοψηφία. Λάβανε (η μειοψηφία) πρωτοβουλίες και προβήκανε σε ενέργειες εξ ονόματος του Τμήματος τόσο προς τις τοπικές Αρχές όσο και προς την κοινωνία της πόλης χωρίς να ενημερωθούν ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο και χωρίς να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Πολλές φορές προσπάθησα να γεφυρώσω το χάσμα και να αποκαταστήσω την ομοφροσύνη υπενθυμίζοντας ότι προϋπόθεση της προσφοράς αγάπης και συμπαράστασης προς τους πάσχοντες είναι η ύπαρξη αγάπης και σύμπνοιας μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Δυστυχώς, οι προσπάθειες μου αυτές, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Μητροπολίτη, απέβησαν άκαρπες.

Μέγα ζήτημα δημιουργήθηκε από την απόφαση να εκδοθεί από το Τμήμα, βιβλίο αναφερόμενο στην από της ιδρύσεως του δράση αυτού, για το οποίο εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση της Νομαρχίας Ροδόπης.

Λόγω της υφιστάμενης διχογνωμίας περί του περιεχομένου συμφωνήθηκε να διαιρεθεί το βιβλίο σε δύο μέρη, το ένα εκ των οποίων θα αναφερόταν στην δράση του Τμήματος γενικότερα, ενώ το άλλο στην δράση των εθελοντριών.

Ενώ όμως, η απόφαση του Τμήματος έγινε αποδεκτή από τον Νομάρχη Ροδόπης και εγκρίθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού, η μειοψηφία δεν αποδέχθηκε την απόφαση αυτή και δεν συνεργάσθηκε στην εφαρμογή της.

Αποτέλεσμα, το βιβλίο εκδόθηκε χωρίς το δεύτερο μέρος του με δικό μου πρόλογο και δαπάνες της Νομαρχίας Ροδόπης, και το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και πολύ καιρό. Πρόσφατα, η μειοψηφία χωρίς ενημέρωση του Προέδρου και του Συμβουλίου του Τμήματος, εξέδωσε βιβλίο, συνεργασθείσα με τοπικό εκδότη και με πρόλογο του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου, αγνοώντας τα εσωτερικά του Τμήματος.

Επίσης, προέβη στην οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου.

Η ανωτέρω κατάσταση εξέθεσε το Τμήμα στην κοινωνία της πόλης και προκάλεσε την υποβολή παραιτήσεων δύο μελών του Συμβουλίου, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην Κεντρική Διοίκηση στις αρχές του 2007. Εν συνεχεία, απεστάλη προς εσάς επιστολή μου, ως Προέδρου, μέσω της οποίας εξετέθησαν τα συμβάντα και προτάθηκαν πρόσωπα προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων, χωρίς όμως να έχουμε λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα.

Αποστείλαμε ξανά, μέσω φαξ, αντίγραφο της επιστολής αυτής και προ 10ημέρου νέα επιστολή, μέσω της οποίας περιγράφονταν η υφιστάμενη κατάσταση αποδιοργάνωσης του Τμήματος και υποβολής εκ νέου πρόταση διορισμού των μελών του Συμβουλίου και προσωπικού.

Μετά και από αυτές τις επιστολές, είχαμε τηλεφωνικώς προσωπική επικοινωνία με τον αρμόδιο για τα Περιφερειακά Τμήματα κ. Ντεβερίκο, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι η πρώτη επιστολή, του 2007, δεν είχε ληφθεί, ενώ η τελευταία ελήφθη και θα αποσταλεί άμεσα απάντηση.

Από πλευράς μας, καταστήσαμε σαφές ότι εάν δεν επιλυθούν συντόμως τα προβλήματα θα αναγκασθούμε να παραιτηθούμε του αξιώματος του Προέδρου ενώ θα παραιτηθούν, επίσης, και η πλειονότητα των μελών του Συμβουλίου καθώς και περισσότερες από 30 εθελόντριες εξαιτίας της γενικής κατάστασης και των απειλών, τις οποίες εξέφρασαν τηλεφωνικώς άγνωστοι στον σύζυγο της Προέδρου των εθελοντριών.

Επειδή κατά τη συζήτηση, εκθέσαμε λεπτομερώς την επί 34ετία προσφορά μας προς το Ίδρυμα, ο κ. Ντεβερίκος απάντησε ότι θα εκφρασθεί η ευαρέσκεια της Κεντρικής Διοίκησης προς εμάς για την προσφορά αυτή, εκδηλώσαμε προς τον κ. Ντεβερίκο ότι επαναλαμβάνουμε τη δήλωση ότι δεν επιθυμούμε οποιαδήποτε ευαρέσκεια προς το πρόσωπό μας, αρκούμενοι στην βεβαιότητα ότι ο δικαιοκρίτης Θεός γνωρίζει την προσφορά μας και ότι η κοινωνία της πόλης και της περιοχής μας είναι μάρτυρας αυτής.

Τέλος, πληροφορούμενοι ότι υπάρχει πρόθεση της Κεντρικής Διοίκησης να διορίσει άλλον ως Πρόεδρος του Τμήματος και να καταστήσει εμένα ως Επίτιμο Πρόεδρο, υποβάλλω την παραίτηση μου με την δήλωση ότι δεν θα αποδεχθώ την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου.

Ωστόσο, σας γνωρίζουμε ότι, επειδή στην κοινωνία της Κομοτηνής κυκλοφορούν ανυπόστατες φήμες περί των διαδραματιζόμενων στο Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε στην δημοσιότητα την παρούσα επιστολή προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s